Godzina wychowawcza Scenariusz lekcji

       

Wątki


Kolektory słoneczne

Temat: 7 przykazań szkolnych
tematu otrzymywał PAŁĘ). 4. Przyroda- klasa V (chyba)- napisać wiersz(!!!!!!!!!) albo scenariusz do skeczu , w którym przedsionki (serca) rozmawiają z komorami!!!!!!!! Dzieci miały trudości- więc PANI NAUCZYCIELKA skleciła utwór 'Jakże ... mnie do domu wczoraj o 23.30" ( problem w tym, że syn spał o tej godzinie we własnym łóżku czego jestem świadkiem). Oj, mądrzy,mądrzy ci nauczyciele. Oczywiście nie wszyscy, ale są...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,427,2888733,2888733,7_przykazan_szkolnych.htmlTemat: Scenariusz lekcji
scenariusz Scenariusz lekcji (tu wpisać nazwę przedmiotu) Temat: .............. Przebieg: (ogólnie w 2-3 zdaniach, np. Na realizację tematu przewidziano 2 godz. lekcyjne. Jedna lekcja będzie poświęcona ....., druga ....... Pierwsza godz. ... pracy w grupach/zespołach rozwijanie kreatywności ucznia Cele wychowawcze: np. rozwijanie ciekawości ...... rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej/ grupowej / zespołowej rozwijanie motywacji do nauki (j. obcych, przyrody ...) rozwijanie umiejętności wykorzystania doświadczeń ... w grupach/parach/zespołach/indywidualna ćwiczenia otwarte/zamknięte Środki dydaktyczne: podręcznik, ćwiczenia, plansze, wideo ..... Przebieg lekcji: 1. Sprawy organizacyjno-porządkowe (obecność) 3 minuty 2. Sprawdzenie pracy domowej (należy napisać jak sprawdzamy, np. zbieramy zeszyty, uczeń czyta, robimy kartkówkę, itp.) 5 minut 3. Część właściwa lekcji: - Wprowadzenie : co wprowadzamy, jakie ćwicz., str., ile czsu na to poświęcimy - Część praktyczna: rodzaj ćwicz.( np. cwicz. 1 str.45 - uzupełnianie luk w tekście, ćwiczenia ustne, zawsze podajemy ile czasu na to poświęcimy) - Praca domowa: ...... ćwicz. 5/46 - Podsumowanie: Na lekcji o temacie ..... wprowadzono ...... Uczniowie pracowali w parach, ćwiczyli to i to. Jako zadanie domowe otrzymali ....Do realizacji tego tematu przewidziane są jeszcze.... np.2 godz. lekcyjne, podczas których zostaną zrobine takie a takie ćwiczenia. podpis
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,22449,18336712,18336712,Scenariusz_lekcji.html


Temat: męskie rozmowy
czasu to zabierze. Piszesz od czego są godziny wychowawcze? Heh.. tia.. jasne, a od czego jest dom rodzinny? Godziny wychowcze też mają jakieś tam scenariusze obmyślane, oprócz spraw organizacyjnych są tam chyba też godziny pomyślane jako rozmowa o różnych postawach, problemach, to godzina dla spraw klasowych i spraw ogólnych. Równie dobrze można by powiedzieć, że są lekcje biologii albo... religii. Ale Wychowanie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,150,68497933,68497933,meskie_rozmowy.html


Temat: Nauczyciele idą do szkoły z rozpaczą
Przez 20 lat uczyłam w szkole, najpierw podstawowej, potem w liceum.Zawsze należałam do solidnych. Dużo pracowałam w domu przygotowując się do lekcji, zresztą ciągle coś się zmieniało w przekazywanych uczniom treściach ... wychowawczych, planów kółek i in.Biurokracja w szkole przyjmuje karykaturalne formy!!! Na lekcjach wymaga się od nas stosowania aktywizujących metod nauczania(np.dyskusja panelowa, metaplan,drzewo decyzyjne itd., itp.), bo wykłady, czy pogadanki to przeżytek.Młody nauczyciel przez pierwsze lata pisze konspekty albo scenariusze każdej swojej lekcji, poza tym jest hospitowany nie tylko przez dyrektora, ale także przez tzw. opiekuna stażu. Po pracy musi brać udział w ... nie uczę. Dopiero teraz, mimo, że pracuję 40 godzin tygodniowo, mam czas dla siebie po pracy i czuję, że spełniam się zawodowo. Nie sprawdzam klasówek, nie przygotowuję się do lekcji, nie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,413,99689116,99689116,Nauczyciele_ida_do_szkoly_z_rozpacza.html


Temat: nauczyciele skompromitowani!
Rozpiszę wobec tego dokładnie, jak to wyglądało u mnie w zeszłym roku: Godzin dydaktycznych 24 1. Przygotowanie zajęć - w mojej specjalności to średnio o,5 godz. na każdą lekcję. To średnia. Czasem mniej, ale nierzadko kilka godzin przygotowuję materiały jedną lekcję. Razem 12 godz. tygodniowo. 2. Sprawdzanie zadań dom., kartkówek, klasówek - nie mniej niż 1 godz. dziennie - 5 tygodniowo 3. Rady, zebrania - tu zgoda na 1 godz. 4. Zebrania z Rodzicami - tu też, choć pod koniec semestru i roku dużo więcej, ale niech będzie 1 godz. 5. Wycieczki - 2 lub 3 w roku ( z klasą swoją i innymi jako pomoc w opiece, często w czasie wolnych dni od nauki), zgoda na średnio 1 godz. w tygodniu 6. Przygotowanie imprez - tu jest kłopot, bo Dyrekcja chce, żeby w szkole dużo się działo, bo to ładnie wyglada w sprawozdaniach, więc przygotowanie scenariuszy , występu uczniów, próby, dekoracje, itp. zajmują szmat czasu i są po godzinach dydaktycznych, ale niech Ci będzie - 1 godz. tyg. 7.Wychowawstwo - tu jest prawdziwy kłopot. 1 godz. starczy może od biedy na wypełnienie papierów. Ale prawdziwa praca wychowawcza, to wiele czasu spędzonego na rozmowach z młodzieżą, próby roziązania ich problemów ze stresem, wymaganiami ze strony Szkoły, Rodziców, problemy emocjonalne, patologie w Rodzinie i wiele innych kłopotów, jakie mają młodzi ludzie. Do tego trzeba się konsultować z innymi wychowawcami, nauczycielami, Dyrekcją, psychologiem i pedagogiem szkolnym . Po godzinach, bo w czasie przerw mam dyżury na korytarzach i nie mogę takich spraw załatwić. Wiem, że tak naprawdę praca wychowawcza to drugi etat, ale idąc na kompromis 5 godz. tygodniowo to baaaardzo ostrożny szacunek. 8. Udział w egzaminach - następny kłopot. Fakt, że ten temat nie dotyczy całego roku. Ale jak już się zacznie, to do wieeeelu godzin w czasie egzaminów zawodowych dochodzi udział w komisjach maturalnych w swojej i innych szkołach ( ... klasyfikacyjne po I semestrze. Bo klasyfikacyjne i poprawkowe na koniec roku, to już w czasie wakacji (II połowa sierpnia).Reasumując - trudno wyliczyć średnią za cały rok, niech będzie 1 godz. 9. Badania wyników - cóż, temat znów sezonowy, ale intensywny. Końcowe tygodnie nauki, wszystkie przedmioty, wszystkie klasy. - przygotowanie, sprawdzanie, opracowanie analizy (procenty, słupki, porównania), sformułowanie wniosków. Zgoda na 0,5 godz. tygodniowo. 10. Zespoły - ja miałam i mam 3: statut, inwentaryzacyjny i plan wychowawczy. Każdy z nich ma regularne spotkania raz w tygodniu, średnio 1 godz.Jeśli jednak trafi się "gorący" temat, to dużo dłużej. Gorących tematów w każdej szkole nie brakuje, ale niech tam - w sumie średnio 3 godz. tygodniowo Te bardzo ostrożne szacunki daly 54,5 godz tygodniowo. Do tego dochodzi w ... kawki, ploteczek, gazetki. Muszę być od pierwszej do ostatniej minuty lekcji profesjonalna, aktywna, kompetentna, czujna, kreatywna. Staram się taka być. Wiem,że nie wszyscy się starają, ale błagam, demaskujcie leniwych i niekompetentnych...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,70,59210336,59210336,nauczyciele_skompromitowani_.html
Sitedesign by AltusUmbrae.